Ouderraad

Waarom een ouderraad?

De ouderraad zorgt voor een goede communicatie tussen alle partijen: ouders, het jeugdbestuur en de technische staf. Hierdoor ontstaat er een grotere transparantie tussen alle partijen.

De ouderraad is een adviesorgaan en heeft dus geen beslissingsbevoegdheid!

Samenstelling van de ouderraad

 • één vertegenwoordiger van elke ploeg (U7 t.e.m. U21)
 • TVJO
 • Een secretaris : aangeduid tijdens een verkiezing op deze eerste ouderraad.
 • Een voorzitter: Deze persoon dient de vergadering voor te zitten en in goede banen te leiden.

Wat zijn de taken van de ouderraad?

 • De belangen van zowel de jeugdspeler en de ouders te behartigen.
 • Eventuele klachten en opmerkingen, geformuleerd door de ouders of jeugdspelers melden aan het bestuur (= meldingsplicht).
 • Ouders stimuleren zich actief in te laten met activiteiten in het belang van de JEUGDWERKING.
 • Participatie van de ouders vergroten.
 • Gevoel versterken om deel uit te maken van voetbalclub KRC Harelbeke.
 • Positivisme uitstralen t.o.v. de club  en de jeugdwerking?
 • 3 vergaderingen per seizoen.

Wat komt er aan bod op vergaderingen?

 • organisatorische zaken
 • extra-sportieve dingen
 • algemene zaken

Individuele belangen worden bij voorbaat niet behandeld!

Wat gebeurt er met beslissingen?

Beslissingen worden geplubiceerd op de site, zodat alle informatie beschikbaar is voor alle ouders. Zo voelt iedereen zich betrokken bij het project!

Leden van de ouderraad

Roose Kurt, Toye John, Ketels Gianni, Caveye Chris, Buyse Dries, Dierick Peter, Vandeputte Wim, Roose Karim, Decavele Sebastien, Corijn Eddy, Dejonghe Dieter, Uyttenhove Vicky, Matteeuws Steven, Bart Deschepper